red_cup_header.png

ENGLISH


Bästa Organo-distributör!
Vi vill härmed informera om att vi kommer att genomföra vissa ändringar i provisionsutbetalningarna som kommer att påverka ditt företag positivt. Organo Gold Europe BV kommer att fortsätta att betala sociala avgifter för alla våra svenska oberoende distributörer tills de tjänar en sammanlagd månatlig provision som överstiger 500 EUR. När denna tröskel har uppnåtts blir de sociala avgifterna våra distributörers egna ansvar, men Organo kommer inte längre att hålla kvar provisionen om inget F/FA-kort lämnas in.


När denna tröskel har uppnåtts kommer de sociala avgifterna att hanteras på något av följande sätt:


-           Organo drar inte av sociala avgifter på provision för oberoende distributörer om ett F/FA-kort har lämnats. Vägledning om F/FA-registrering finns hos ditt lokala kontor. Skicka en kopia av din F/FA-registrering till Organo Gold, 4th Floor, Voysey House, Barley Mow Passage, London, W4 4PN, Storbritannien, eller skicka den med e-post till europe@organogold.com.


-           Organo drar av sociala avgifter på provision för oberoende distributörer om ett F/FA-kort inte har lämnats. Om du någon gång under avtalets giltighetstid som oberoende distributör skaffar F/FA-registrering och vidarebefordrar denna till Organo Gold kommer de sociala avgifterna från den tidpunkten, och framåt, inte att dras från intjänad provision.
Vi önskar dig fortsatt framgång!


 


Organo