Stimați Vânzători Profesioniștii Independenți ORGANO™,


Clauza 8 din Termenii și Condițiile Acordului cu ORGANO™ prevede:

Taxe. Vânzătorul Profesionist Independent este personal responsabil pentru orice impozite sau taxe impuse de lege, inclusiv impozitul pe venit, contribuțiile de asigurări naționale, colectarea corespunzătoare și plata TVA pentru vânzări și comisioane. Vânzătorul Profesionist Independent va păstra toate aceste înregistrări corespunzătoare deoarece sunt necesare pentru a asigura evaluarea corectă și plata oricăror astfel de taxe sau drepturi
.


Din moment ce toate taxele, inclusiv impozitul pe venit, contribuțiile la asigurările sociale sunt în întregime responsabilitatea Vânzătorilor Profesioniști Independenți, ORGANO™ trebuie să aibă la dosar numărul de înregistrare CIF. Numărul CIF se acordă persoanelor care sunt înregistrate la Registrul Comerțului Româ​n ca PFA (Persoană​ Fizică​ Autorizată​). Pentru confortul dvs., ORGANO™ a pregătit un document orientativ cu privire la procesul de înregistrare, care poate fi găsit în Back Office.

Începând de astăzi, persoanele interesate au permisiunea să se înregistreze și să devină Vânzători Profesioniști Independenți fără număr CIF, dar vor fi obligate să-l furnizeze în termen de 60 de zile de la data înregistrării, pentru a începe primirea plăților de comisioane și pentru a evita blocarea contului.


Toti Vânzătorii Profesioniști Independenți existenți sunt obligați să trimită numărul CIF înainte de 1 iunie 2016.


Conectați-vă în Back Office și introduceți numărul CIF în câmpul relevant. În cazul în care numărul CIF nu este furnizat, contul dvs. va fi blocat temporar. Blocarea temporară înseamnă că nu veți fi în măsură să înregistrați noi Vânzători Profesioniști Independenți, să​ plasați comenzi și să​ primiți comisioane în legătură cu activitățile dumneavoastră în calitate de Vânzători Profesioniști Independenți. În cazul în care contul dvs. este blocat, vă rugăm să contactați reprezentanții serviciului pentru clienți la + 40-800-400713 sau prin e-mail europe@organogold.com și contul dvs. va fi activat de îndată ce numărul CIF este furnizat.


Vă​ dorim succes în continuare cu ORGANO™.


ORGANO™
Dear Valued ORGANO™ Independent Sales Professionals,
Clause 8 of Terms and Conditions of your Agreement with ORGANO™ states:


Taxes. The Independent Sales Professional is personally liable for any taxes or duties required by law, including income tax, national insurance contributions and the proper collection and payment of VAT on sales and commissions. The Independent Sales Professional will keep all such proper records as they are necessary to ensure the proper assessment and payment of any such taxes or duties.
Since all taxes, including income tax, social security contributions are entirely the responsibility of Independent Sales Professionals therefore ORGANO™ is required to have on file your CIF registration number. CIF number is granted to individuals who are registered with Romanian Trade Registry as PFA (Persoana Fizica Autorizata). For your convenience ORGANO™ has prepared a Guidance document about the registration process which can be found on your back office.
As of today, all new prospects will be allowed to register and become Independent Sales Professionals without CIF number, but will be required to provide it within 60 days of registration in order to start receiving commission payments and avoid having their account locked.
All existing Independent Sales Professionals are required to provide us with CIF number before 1st of June, 2016.
Please log in to your back office and enter CIF number in the relevant field. If CIF number is not provided, your account will be temporarily locked. Temporary lock means that you will not be able to sponsor new Independent Sales Professionals, place orders and receive commissions in relation to your activities as an Independent Sales Professional. If your account is locked, please contact our Customer Service Representatives at +40-800-400713 or by email europe@organogold.com and your account will be activated as soon as CIF number is provided.
We wish you continued success with ORGANO™.


 


ORGANO™